Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
486 HANDLEIDING tot den
nen der gronden en gevolgen, de zaak in hare
volle klaarheid en ontegenfprekelijke waarheid ver-
fchijnt.
§ 90Ö. Hiertoe behoort verder, dat de enkele
bewijzen en gevolgtrekking in eene geftrenge
redeneerkunftige opvolging van fluit-
redenen, en in eene ftelfelmatige orde
met de aangenome beginfelen ftaan, cn daaruit
afgeleid worden. De enkele deelen moeten echter
zoo verbonden worden, dat het geheel niet in
het kleed van eene leerftellige voordragt of van
eene twistrede verfchijne. Hiertoe moet men de
enkele deelen van de betooggrondcn der deductie
zoo nevens elkander zoeken te plaatfen, dat of
het verwante en overeenkomftige, of het zuiver
tegenovergeftelde onmiddellijk op elkander volge,
hetwelk beide ftof tot het uitvinden van natuurlijke
verbindingsmiddelen cn overgangen aanbiedt.
5 907. Schoon waarheid bij het gefchied-
kundige, grondigheid bij het betoogende ge-
deelte der voordragt, daarvan onontbeerlijke ver-
eischten zijn, zoo moet toch een goede fmaak
in de geheele voorftelling doorftralen. Deze laat-
fte zal beflisfen, of eene drooge, dan wel ee-
ne levendige voordragt voor het onderwerp
gefchikt is. De eerfte zal meer in aangelegenhe-
den, het burgerlijk en ftaatsregt, de openbare
veiligheid cn geldmiddelen betreffende, aan te
wenden zijn; de laatfte in verdedigingen, waar