Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
504 HANDLEIDING tot den
nis des regts en der daadzaken , eene groote be-
drevenheid in de grondfen en regels zijner moeder-
taal paren; ten einde juiste bepalingen van zaken
en woorden te geven, en zich te wachten voor
het verwisfelen van woorden, die Hechts weinig
van elkander verfchillen. ..
§ 903. De middelen tot bevordering der duidc-
1'ijkheid in het algemeen, en de cvengemelde in
het bijzonder, zijn dus in regtsgeleerde ftukken van
het uiterfte belang. Zuiverheid van taal dient
hier aanbevolen te worden, deels als zoodanig mid-
del, deels omdat nergens meer dan bij regtsge-
leerden, uit gewoonte cn valfche begrippen van
duidelijkheid en bepaaldheid, het gebruik van
latijnfche, franfche en andere vreemde woorden
en uitdrukkingen in aanzien ftaat. Offchoon men
nu wel fumtgds de duidelijkheid door te ver ge-
drevene zucht voor de zuiverheid der taal zoude
kunnen benadeelen, wanneer namelijk voor een
vreemd woord nog geen gangbaar nederlandsch
woord voor handen is, of dat dit in dc regtsge-
leerde taal te opgefmukt en te gemaakt is; zoo
is echter eene duidelijke omfchrijving meest altijd,
ter bevordering van duidelijkheid, meer dienstig,
dan de duistere kortheid van eene voor mingelcér-
de Nederlanders onverftaanbare uitdrukking.
§ 904. De gewigtigfte opftellen , welke in de
fehool der regtsgeleerden voorkomen , zijn de
ver weer fchriften (deductien) en de ver de-