Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 483 '
voorbeeld moge nagevolgd worden door welden-
kende en menschlievende ftad- en landgenooten,
en de requestrante daardoor uit de armoede en
ellende, waaronder zij op het punt is van te be-
zwijken, gered worde, en in ftaat gefteld zij om
haar kroost tot nuttige burgers van het vaderland
op te voeden.
Hetwelk doende, enz.
's I lage, den
9. De geregtelijke ftijl.
§ 902. De voornaamfte vereischten van eenen
goeden g e r c g t e I ij k e n ftijl zijn: beknopt-
heid, d u i d e 1 ij k h e i d en bepaaldheid.
Overdaad van woorden zoiider wezenlijke denk-
beelden is overal, maar inzonderheid alhier te
wraken; dewijl het er hier veelal op aankomt,
dat men door geene ibi,ikomende [denkbeelden op-
gel^ouden worde, om tot dc hoofdzaak te gera-
ken. De bijkomende denkbeelden moeten derhalve
zoo kort mogelijk uitgedrukt worden, al moest
dit zelfs ten koste der fchoonheid gefehieden,
welke bij opftellen van deze foort altijd aan de
duideliikhcid ondergefchikt moet blijven. Dui-
delijkheid en bepaaldheid zijn onontbeerlijk ia
de taal cn den ftijl der rcgtsgeleerden; dewijl
ui: gebrek aan dezelve het grootfte misverftand
cn de hardnekkigfte twisten ontftaan kunnen. De
rcgtsgeleerdc moet daarom aan eene grondige ken-
H h 2