Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
482 HANDLEIDING tot den
5, Smeekschrift om onderstand.
Aan Hare Keizerlijke Hoogheid, de
Prinfes van Oranje, Kroonprinfes
der Nederlanden, Grootvorßin van
Rusland, enz. enz. enz.
i
Ivl E V R O U VV !
Alleen de hartbrekendfte toefland, in welken
eene weduwe met drie nog jonge kinderen zich
bevinden, kan de fioutheid verfchoonen, waar-
mede zij zich aan de voeten Uwer Keizerlijke
Hoogheid werpt, ten einde voorziening te fmecken
in haar angflig lot.
De adresfante, Carolina Vreesman, weduwe
van Hendrik Rempol, aide chirurgijn in dienst
van dezen ftaat, verloor haren voorn, man kort
na zijne in dienst treding, en kan wegens dien
korten diensttijd, op geen weduwentractement
aanfpcaak maken.
Bekend echter met de welwillendheid, en zucht
om armen wel te doen van Uwe Keizerlijke Hoog-
heid, nadert zij Hoogstdezelve eerbiedig, met
onderdanig verzoek, dat Jiaar eenige onderdand
worde toegeftaan, namelijk, dat het der reques-
trante vergund worde, den naam van Uwe Kei-
zerlijke Hoogheid, voor eene door Hoogstdezel-
ve te bepalen fomma, op eene inteekeningslijst
van onderftand te plaatfen, ten einde dit fchoone