Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCIIEiN STIJL. 481
wogen, zich tot Uwe Majesteit te wenden met
eerbiedig verzoelc, dat het Hoog,stdenzelven moge
behagen, hem zijn eervol penfioen te verkenen.
Hetwelk doende, enz.
Amfterdam, den 15 aug. 1820.
3. Klaagschrift (doleantie) over de plaat-
selijke belasting op de huarwaarde.
Aan de Edele Achtbare Heeren Bur-
gemeesteren dezer fiad.
Geeft met vcrfchuldigden eerbied te kennen
Pieter Breukelaar, mr. bezemmaker;
Dat hij in de belasting op de huurwaarde voor
zijn huis. Wijk D, N". 70, is aangeflagen op
/"Sc-, blijkens bij dezen reiiucste gevoegde ken-
nisgeving.
De requestrant twijfelt niet of U. Ed. Achtba-
ren , in aanmerking nemende de gewone huurwaar-
de der huizen in dc kcrkftraat gelegen, en den
aanflag der huizen zijner buren met het zijne ver-
gelijkende, zullen zich overtuigen van het onge-
lijk, hem door dezen aanflag aangedaan, cn ver-
zoekt denzelven gocdgunflig te willen doen ver-
anderen en verminderen, zoo als bevonden zal
worden te behooren.
Hetwelk doende, enz.
Gouda, den
H h