Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIGT,


J)e ondervinding heeft de bruikbaarheid en bet
nut yan dit handboei ter aanltering yan eenea'\
goeden nederlandfchen jlijl voldingend bewezen-,
daar twee drukken -van dit verk veel fpoedigtr
dan ik gedacht had noodig zijn geweest.
Slechts ■weinige veranderingen en verbeteringen
heeft dit werk kunnen ondergaan; niet, otndat ik
hetzelve voor gecne meerdere verbeteringen vatbaar
acht, en ik niet door cenige verflandige beoordee-
lingen opmerkzaam op dezelve gemaakt ben; maar
omdat om/iandigh^dcn, van mij geheel onafhanke-