Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nede;rlandschen stijl. 479
lijk, maar het is in eene voorftelling voldoende,
dc onbillijke ei fch en en aanmatigin-
gen door eenige onwederlegbare tegenwerpin-
gen krachteloos te maken. Hiertoe is het niet
noodig, de partij op den voet te volgen, maar
de hoofdzaak kort cn naauwkeurig op te
geven, en dan de waarheid met onomftootelijke
gronden te bewijzen (zie verder boven § 87. en
volgg).
Voorbeelden.
1. Verioeksclirift (request) om bnrger-
Ijjk pensioen.
Aan Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje
Nasfou, Groot-Hertog van Luxem-
burg, enz. enz. enz.
Sire 1
Hendrik Paul Verhruggen ontvanger der con-
vooijen cn liccnten te Amfterdam, nadert eerbiedig
Uwe Majefteit, met onderdanig verzoek, om te
worden gepenfioneerd.
De adresfant vermeent al de vereischten te be-
zitten , welke de wet van den zeventienden mei
1814, no. II vordert.
Het bij deze petine overlegd extract uit de
registers van den burgerlijken ftand te Haarlem,
bewijst, dat de requestrant aldaar in den jare
1770 geboren is.