Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
476 HANDLEIDIN G tot den
ling rigt, zich ten nutte te maken. Men moet
hiertoe weten, welke gronden terug ftooten cn
welke daarentegen het meeste bevallen. Kent men
echter de bijzondere denkwijze des perfoons of
den geest des beftuurs, waaraan men fchrijft,
niet; zoo moet de voordrager zich vergenoegen
met de zaak in een algemeen gezigtpimt voor te
ftellen, hetwelk hij zeker ftellen kan, dat elk on-
partijdige ook voor het zijne zal nemen.
§ 895. Bij de vervaardiging van verzoek-
fchriften moet naauwkeurig op de betrekking
acht gegeven worden, in welke de vervaardiger
tot hem ftaat, van wien hij iets wenscht te ver-
krijgen. Men moet zich in dezen even ver van
kruipende laagheid, als van kwetfing van het wel-
voegelijke verwijderd houden.
§ 896. Eene bijzonder moeijelijke zaak is bij
verzoek fchriften de omftandigheid, dat de
vervaardiger zeer dikwijls genoodzaakt is van zich
zeiven te fpreken, vooral bij het vermelden van
wezenlijk verdienftelijke handelingen, die de meer-
dere welligt het eerst door den verzoeker ver-
neemt, welke toch alle verdenking van eigenbaat
van zich wil afweren. Hier is een getrouw,
waar cn onopgefmukt verhaal van hetgene voor
het algemeen welzijn gedaan is, cn waaruit het
verdienftelijke zich van zelf voordoet,
zonder daarop uitdrukkelijk opmerkzaam te ma-
ken, op deszelfs rcgte plaats. In het verzoek