Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 471
elke dienstmededecling ten gevolge van hiertoe
ontvangen beve'.
8. Verzoek- klaag- en fmeekfchriften; yoor-
dragten, gedenkfchrif len.
% 887. Verzoek- klaag- en fmeekfchriften (re-
questen, petitien, fuppHcatien) benevens voor-
dragtcn en gedenkfchriften zijn fttikken, in welke
bij bedaren of enkele perfonen eene zaak voorge-
dragen wordt, met oogmerk om een befluir over-
eenkomftig met het gedane verzoek te bewerken..
De zaak berust of op inwilliging van eene bloote
gunst, of op het erkennen van een regt of
eene b i 11 ij k h e i d. In hec eerfte geval is het ftuk
een fmeekfchrift; in het tweede een verzoek-
of klaagfchrift. Bij de eerfte liggen genade-
zaken, bij de laatfte regtszakea ten gronde.
Van deze ftukken onderfcheiden zich de gedenk-
fchriften (memorien) alleen daardoor, dat bij
deze aile formulieren van aanfpraak wegvallen, en
zij zich er bij bepalen, eene zaak kort en getrouw
voor te ftellen. Men bedient zich van dezelve deels
als bijlagen in breedvoerige zaken, welke meenint
gen, voorftagen, enz. behelzen; maar deels ook,
wanneer men eene aangelegenheid door een be-
ftuur , aan hetwelk men niec ondergefchikt is,
bij een hooge, of bij den vorst zeiven, wil voor-
dragen , cn daarom den vorm eens verzoeks niac
kiezen wil.
G S k