Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
470 HANDLEIDING tot den
s 885. De inrigting der aanvragen wordt
door de vraag zelve aan de hand gegeven: de aan-
vrager wil van zijnen twijfel ontheven en met
betrekking tot zijn tc houden gedrag door een ant-
woord onderrigt worden. Daaruit volgt, dat het
twijfelachtige punt zelf, cn de redenen
waarom men zich in twijfel bevindt, klaar en dui-
delijk voorgefteld en ontwikkeld moeten worden.
§ 886. Dikwijls draagt men bij aanvragen ook
zijne eigene meening voor, namelijk, in ge-
vallen , dat zekere omftandigheden of betrekkin-
gen twijfelingen veroorzaken. Alsdan kan de be-
rigtgever bij de gronden van zijne twijfeling ook
vermelden, hoe hij zelf deze twijfeling opgelost,
en zelf gehandeld zoude hebben, wanneer hij de
beflisfing niet aan hooger inzigt had willen over-
laten. Hij matigt zich op deze wijze niets aan,
maar zal integendeel, wanneer zijne gronden gepast
zijn, zich daarmede verdienftelijk maken. Slechts
vordert de ondergefchikte betrekking, dat hij
zijne meening niet in den vorm van eene regt-
ftreekfche voordragt, maar flechts als een bij
nadenken zich opdoend denkbeeld, due voor-
komen. — Wanneer men berigt inzendt om-
trent een opgegeven onderwerp, met bijvoeging
van zijne eigene meening en oordeel, alles op be-
komen bevel of verzoek, zoo noemt men dit:
dienen van berigt, c on fi d e r ati e n en
advies. — Ver flag (rapport) wordt genoemd