Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 29
treedt de pligten jegens God, zijnen naasten en
zich zeiven, enz.
DERDE AFDEELING.
middelen ter opheldering en
uitbreiding onzer kennis.
Eerfte hoofdftuk.
Het verklaren en verdeelen.
i. Befchrijving, verklaring, bepaling.
§ 56. Wij geraken tot duidelijke kennis van
een voorwerp door befchrijving, verkla-
ring en bepaling.
§ 57. Door befchrijving van een voor-
werp verftaat men de opgave van zoo vele kentee-
kens, als toereikend zijn, om hetzelve, tot zeker
doel, in zekere tijden en omftandigheden, van an-
dere dingen gemakkelijk te onderfcheiden. De be-
fchrijving maakt dus geene aanfpraak op volkomen-
heid der kenmerken, üefchrijft men een fchaap
als een viervoetig huisdier, dat wol draagt, zoo
heeft men wel onderfcheidende, maar op verre
na niet alle kenmerken van hetzelve opgegeven.
Zoo befchrijft men de gcfteldheid eener voorhan-
den zijnde of gefchiede zaak, een oord, eenen veld-
flag, enz. Befchrijvingen heeten dikwyls taferee-
len, fchilderingen, enz.
§ 58. Door verklaring van een denkbeeld
verftaat men de voorftelling van deszelfs ken-
i-fiBT-r^
Aj