Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
468 HANDLEIDING TOT DEN
de perfonen, met wie men te doen heef:, cn het'
doel, dat men bereiken wil, beflisfen (*).
7. Berigtende voordragt.
% 879. Door een berigt verftaat men dc
fchriftelijke mededeeling van een ondergefchikt
aan een hooger beftuur over onderwerpen, die
tot den werkkring van beiden behooren. Het on-
dergefchikte beftinir doet berigt of op order of
ambtshalve. Naar aanleiding hiervan en volgens
het doel der voordragt treft men de volgende foor-
ten van berigten aan, als: aanwijzing; ver-
flag (rapport); aanvragen; meeningen;
het dienen van berigt, confideraticn
en advies, en verantwoordingen. Dik-
wijls vereenigen zich meer dan eene dozcr foortcn
in één berigt, b. v. wanneer eene aanvraag zon-
der eene daarmede verbondene aanwijzing niet kan
verleend worden.
S 880. Het zamenftel van alle deze berigten
berust in het algemeen op dezelfde regels; maar
de verfcheidenheid der onderwerpen in den open-
baren werkkring vordert nu de eene, dan de
andere voor ftelling en omkleeding. Hiervan zijn
(») Wij verwijzen kortlicidshalve naar de meergemelde
Jaarboeken van het Kon. der Nederlanden door stüart,
en tevens ooli bijzonder naar het Staatsblad/, alwaar men
in deze en volgende «oort vta stukken mede uitstekende
voorbeelden aantreft.