Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedkrl axdschen stijl. 467
ftuur om iets verzoekt, meent regt te hebben en
te kunnen vorderen, dat hem zijn verzoek toege-
Itaan worde. Dc zaak kan echter van dien aard
zyn, dat liet mocijclijk is, den verzoeker met
weinige woorden en uitdrukkingen begrijpelijk te
maken, waarom men zoo en niet anders beflist
hebbe; of er kunnen in eene en dezelfde zaak
hernieuwde voorftellingen en befchikkingen (dis-
pofitien) voorkomen.
S 877. Onder zulke en dergelijke omftandighe-
den kan het voor een beftuur niet om het even
zijn, hoe de verzoeker over de uitfpraak denkt,
en niet Hechts vordert het de billijkheid, maar
ook het beleid, dezen in hetzelfde gezigtpunt tc'
plaatfen, uit welke de eerfte de zaak befchouwd
heeft, en bijgevolg de gronden voor de tot dus-
verre gegevene befchikkingen aan te voeren; ten
einde hem korteiijk vau de onregtmatigheid zij-
ner vordering te overtuigen en hem gerust te
ftellen.
§ 878. Er heerfche voorts in het geheel eene
ernftige doch geenszins belecdigende taal, die
duidelijk te kennen geeft, dat men wenscht te
overtuigen cn te onderrigten. Hoe voor het ove-
rige de grónden, de bijzondere onder de algemee-
ne , of omgekeerd, gerangfchikt moeten worden ,
of zij met nummers voorzien, of alle in eene of
meer volzinnen zamengcdrongen moeten worden,
hieromtrent moet het onderwerp van het ftuk,
G g a