Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
464 HANDLEIDING tot den
doen als aan anderen. Men late liet veeleer bij
ccne herinnering verblijven, met de aanmerking ,
dat men zich in het toekomfl-ige meer oplettend-
heid cn ccne naauwkeurige opvolging enz. be-
looft.
:•. § 870. Zijn er antwoorden of ophelderingen
betrekkelijk gegevene berigten in refcripten voor-
handen, zoo worden dezelve vermeld en de aan-
leiding er toe kortelijk opgegeven. Befc hik kin-
gen (dispofitien) worden op voorftellingen en
verzoeken gegeven, en zijn gunftig of 0 n-
gunftig.
§871. De gunftige befchikkingen, bij
welke een verzoek ingewilligd wordt, kunnen
eenvoudig en kort zijn, daar de verzoeker meest-
al zelf de gronden opgegeven heeft, waarop zijn
verzoek toegcflaan kan worden, of de zaak is
zoo duidelijk, dat het volftrekt nutteloos ziin zou-
de, daaromtrent nog iets te zeggen. De inwilli-
ging moet evenwel met die waardigheid, ernst en
bepaaldheid uitgedrukt worden, welke het on-
derwerp en het aanzien des beftuurs vorderen.
Geheel anders is het daarentegen gelegen met de
weigerende befchikkingen, die grooter van
omvang zijn en naauwkeuriger uiteengezet moe-
ten worden. De voordragt wordt namelijk
geheel, zonder eenige bepaling af-
ge flagen, wanneer dezelve met de wetten
ftrijdig is, of op valfche gronden fteunt. In