Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
462 HANDLEIDING tot den
zeiver aard eene meer behageüjke wijze van
uitdrukking dan dc wetten en verordeningen,
daar zij in zekere mate tot dc persoonlijke ouftel-
len, of tot diegene behooren, welke aan een
bepaald beftiuir gerigt worden. Er behoort geen
ruwe, bijtende toon in de ftukken der landscolle-
gien aan de ondergeschikten te heerfchcn. Den dwa-
lend en wijze men met gematigheid cn gronden te
regt; in de vermaning menge men geene ver-
achting eu vernedering ; bij berispingen make
men geene toespeling op personen, en bij ftraf-
fen verrade men geenen haat; en verre zij in dit
fchrijven alle zedepreken en elke ter zake
niet dienende fpeling van het vernuft.
§ 866. De hoogere zullen aan hunne onderge-
fchikte beambten, zonder hun aanzien en dat van
hunnen werkkring iets te korf te doen, hunne
uitdrukkingen door het aangename van den
vorm weten te verzachten. In plaats dus van
den ondergefchikten bevelen toe te zenden, welke
in eenen gebiedenden toon gefclireven zijn, of met
eene aan droogheid grenzende kortheid opgefteld
zijn, behooren veeleer de hoogere ambtenaars den
geest en de beweegredenen van het bevel,
tot welks uitvoering zij verpligt zijn, te ontwik-
kelen. Zulke vaderlijke inlichringen zullen den
onbedrevenen te hulp komen, het werk gemakke-
lijker maken en eenen fchoonen naijver verwek-
ken; terwijl het daarentegen niet misfen kan, of