Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedkrl axdschen stijl. 461
6. Schrijftrant in refcripten, refolutien
en befchikkingen.
§ 863. Door refcripten verftaat men alle
bijzondere voorfchriften, welke namens den vorst,
of het onmiddellijk aan hem ondergefchikte be-
ftimr (ministerie), op het verzoek van een bij-
zonder persoon, op het berigt cn voorftel van
een ondergefchikt beftuur, of uit eigene bewe-
ging uitgevaardigd worden. IMen noemt ook
zulke ftukken refcripten, welke van de op-
perfte geregtsbefturen (minister, ministerie van
juftitie) aan de ondergefchikte bcfturen in bur-
gerlijke (civile) cn lijfftrafFelijke (criminele) za-
ken afgegeven worden, en waardoor of eene fpoc-
digere regtspleging bedoeld, of het mededeelen van
een berigt verlangd, of eene rcgtsverordening be-
paald wordt. ^
5 864. Doorgaans worden bij refcripten
geene gronden aangevoerd, dewijl de onderge-
fchikten moeten vooronderftellen, dat de over-
heid, welke een refcript geeft, de zaak van alle
zijden overwogen en onpartijdig bedecht heeft.
In finantie- en politiezaken is het echter menig-
maal noodzakelijk, door gronden op de overtui-
ging te werken, cn de ondergefchikten in het
juiste gezigtpunt te plaatfen, uit hetwelk zij de
zaak te befchouwen hebben.
§ 865. De refcripten vorderen, volgens der-