Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
480 HANDLEIDING tot den
ment worden zeer kort de redenen opgefumd,
welke tot hetzelve aanleiding gegeven hebben.
Somwijlen worden ook in de inleiding terftond
de hoofdgronden opgegeven, waarop het geheele
reglement berust, en deze terftond door eenen
gefchikten overgang met het reglement zelf ver-
bonden. Aan de inleiding moet bijzondere vlijt
befteed worden, om dezelve in een bevallig ge-
waad voor te dragen; opdat men niet dadelijk
bij den aanvang door eenen moeijelijken ftijl af-
fchrikke. In het reglement zelve moeten, zoo
als in andere verordeningen, de algemeene ftel-
lingen de bijzondere voorafgaan. Het geheel
wordt naar zijnen omvang in afdeelingen, hoofd-
deelen, hoofdftukken en paragrafen verdeeld, en
met de hoofd- en bijzondere inhoudsaanwyzin-
gen voorzien. Betreft het reglement den werk-
kring van een beftuur of eenen enkelen ambte-
naar, zoo is het eigenlijk eene inftructie,
bij welker vervaardiging de bovenaangevoerde re-
gels in acht zijn te nemen.
§ 862. Circulairen of rondgaande brieven
worden door een hooger beftuur aan de gezamen-
lijke, aan hetzelve ondergefchikte befturen of amb-
tenaars gerigt, om bevelen, befluiten en dergelijke
tot derzelver kennis te brengen.