Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 449
delijkcr; dewijl zij dikwyls tot misvcrltand of
onduidelijkheid aanleiding geeft; tc meer daar het
publiek geene ophelderingen vragen kan, en het
zeer ongefchikt is, wanneer dc wetgever zich ge-
noodzaakt ziet, met eene verklaring (interpretatie)
der wet achteraan te komen.
§ 839. De vervaardiger eener verordening moet
daarom de kennis en bekwaamheden van
zijn publiek naauwkeurig kennen; bijzonder wan-
neer niet zoo zeer de bepaling van zekere regten,
dan wel iets, dat eene heilzame flrekking heeft,
bedoeld wordt. Daar hieromtrent de gevoelens
van een groot publiek verschillend zijn, zoo
moet de vervaardiger naauvvkeurig in aanmerking
nemen, uit welk gezigtpunt het bekend geworden
onderwerp beoordeeld wordt, ten einde alzoo tot
her gevoelen van het publiek te kunnen afdalen,
het juiste begrip des onderwcrps belfemmen, cn
met gronden aantoonen, wat en waarom datgene
opgevolgd moet worden, dat ter algemeene kennis
gebragt wordt.
§ 840. Volgt op eene vroegere verordening
eene nieuwe met bijvoci^felcn, om dc ecrflie bepa-
lingen nog naauwkeuriger uit te drukken en nieuwe
voorfchriften tc geven, zoo is het altijd noodza-
kelijk naar dc oude verordeningen tc verwijzen,
en tijd, plaats cn omftandigheden, onder welke
zij gegeven werden, in dc inleiding korten
gefchiedkundig op te geven ; opdat het algemeen
F f
i