Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
448 HANDLEIDING tot den
fluurs, de regtcji, die hetzelve heeft, en de ver-
pligtingen, die op hetzelve rusten. In dit opzigt
zijn het eigenlijk inftructien, en dienen ook
alleen deze benaming tc dragen; maar de grenzen
der reglementen en inftructien zijn niet naauw-
keurig bepaald. Men heeft algemeene en bijzon-
dere inftructien, b. v. voor de regeringen
en voor enkele takken van beheer in de regerin-
gen , als: inftructien voor de ontvangers, aanne-
mers, enz.
§836. In alle verordeningen, welke onmid-
dellijk door het opperhoofd des ftaats, of in zij-
nen naam uitgevaardigd worden, doet het be-
fchaafde verftand den onvoorwaardelijken eisch,
dat zij met duidelijkheid, omzigtigheid, nadruk
en tevens in eenen behagelijken vorm vervaardigd
worden, en dat in dezelve een geest heerfche,
welke van de hoogfte verlichting in den ftaat te
verwachten is.
5 837. Zullen de verordeningen eene algemeen
verbindende kracht hebben, zoo moeten zij ook
voor de minder befchaafde onderdanen volko-
men ver ftaan baar zijn; dewi.il juist op dat
gedeelte des volks het meest door de wetten moet
gewerkt worden.
§ 838. Hetgeen met weinige woorden ver-
ftaanbaar kan gezegd worden, behoeft geene
lange verklaringen , bijvoegfels , omfchrijvingen ,
enz. Al te groote kortheid is echter nog fcha-