Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandsch.en stijl. 447
vvcl voor het geheele volk, als fomtijds flechts
voor zekere bijzondere perfonen gefehikt.
§ 833. Door patenten verftond men te vo-
ren die openbare fliiikkcn, welke door den vorst
zelvcn of door het hoogfte ftaatsbcftuur, bij ge-
wigtige veranderingen in de regering bekend ge-
maakt werden, ter nakoming of ter overneming
van zekere pligten, welke in die veranderingen
haren grond hadden, b. v. patent ter bijeenroe-
ping der algemeene ftaten. Men houdt zich ech-
ter thans niet meer aan het gegeven begrip, maar
geeft dien naam meer aan zoodanige ftukken, die
blootelijk een openbaar berigt bevatten, hetwelk
of het geheele volk, of een gedeelte van hetzelve
of enkele perfonen betreft. Zoo ook noemt men
patent eenen vrijheidsbrief, waarin iemand zekere
voordeden of voorregten tocgeftaan worden, als:
voor de vervaardiging van werktuigen, voor de
bereiding van waren, enz.; van daar patentwaren,
enz. Ook de jaarbrieven van allen, die eenig
maatfchappelijk bedrijf uitoefenen, heeten patenten,
b. v. patent als kaaskooper.
§ 834. Reglementen bevatten de voor-
fchriften en naauwkeurige omfchrijving van de
wijze, hoe men in de uitoefening van zekere be«-
dieningen, of in het ten uitvoer brengen van wet-
ten en befltiiten zich moet gedragen. n
§ 835. Somtijds betreffen de reglementen de
bepaling van den werkkring (resfort) eens be-