Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
446 HANDLEIDING tot den
in het algemeen elke bepaling van organieke mid-
delen ter bereiking van het ftaatsdoel. Dikwijls
•echter worden reeds voorhanden zijnde voorfchrif-
ten nog naauwkeuriger door andere bepaald, en
alsdan noemt men deze verklaringen (expli-
catien, interpretatien), ter onderfcheiding van
dezulken, welke als geheel nieuwe en algemeene
wetten aan te merken zijn, en bij voorkeur ver-
ordeningen genoemd worden. Zijn de ver-
ordeningen voor alle leden van den (laat verbin-
dend, zoo heeten zij algemeen e, maar heb-
ben zij flechts betrekking tot, zekere klasfen of
enkele (laatsburgers, zoo zijn het bijzondere
verordeningen.
5830. De algemeene verordeningen
bevatten, naar het oogmerk, dat daardoor bereikt
wordt, naar het onderwerp, dat zij betreffen ,
naar den vorm, in welken zij vcrfchijnen, de be-
naming : b e f l u i t e n (decreten), d e c I a r a-
tien, publicatien, ook blootelijk veror-
deningen (b. V. ftedelijke verordeningen), re-
glementen, circulairen, in f tructien,
enz.
§831. De bijzondere verordeningen
heeten r e f c r i p t e n , befcheiden, manda-
ten, enz.
§832. Be fluiten (decreten) zijn verorde-
ningen, ter ftipte nakoming, door den vorst
zeiven of het ftaarsbeftuur uitgevaardigd, ^00