Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
444 HANDLEIDING tot den
en volksbelangen handelt. Het hoofddoel dezer
ftukken is overreding tot zeker gevoelen,
waartoe gewoonlijk mannelijke en fierlijke rede-
voeringen het beste dienen. Het eerfte vereisch-
te dezer redevoeringen is overtuiging van het
verftand, waartoe het opwekken der hartstogten
niet zelden uitftekend bevorderlijk is. Ten einde
te zien, welk eene uitmuntende oefenschool voor
deze foort van voordragt ons vaderland in de ver-
gadering der Staten-Generaal oplevert, hebbe men
alleen op te flaan de meergemelde Jaarboeken van
het Koningrijk der Nederlanden, of andere ftaats-
oorkonden waarin men menigvuldige uitmuntende
voorbeelden in deze foort van ftijl aantreft.
5. Gepaste voordragt in vetten en ver-
ordeningen.
5 S25. Door wetten verftaat men, in den
eigenlijken zin van het woord, de bepalingen van
de pligten en regten der burgers van den ftaat je-
gens den ftaat zeiven, of jegens elkander. Uit de
eerfte betrekking ontftaat de ftaatswetgeving in
politie- finantie- en krijgszaken; uit de
tweede de wetgeving voor de regtspleging in
burgerlijke en lijfflraffelyke zaken.
% 826. Daar elke wet eene uitdrukking van
het ftaatsdoel voorftelt, en hieraan elk burger
van den ftaat zich moet onderwerpen, zoo vor-
dert deeelve eene onbepaalde gehoorzaam-