Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NtEDERLANDSCHEN STIJL. 443
levert, in deze foort van bcroepllijl, vele uitmun-
tende voorbeelden (*).
4. Voordragt In ftaatsvergaderingen.
s 824. Deze voordragt, met die in de reeds
behandelde ftukken onder den algemeenen naam
van f t a a t k u n d i g e voordragt te begrij-
pen , bevat in het algemeen die fi:ukkcn, bij wel-
ke men in ftaatsvergaderingen over de ftaats-
Bijzonder Jlc-nt Iiier ten aanzien dezer Irfalste soorl vau
proclamatien vermeld te worden hel werk Jjloquence
militaire ou 1'art d" énioavoir Ie sol dat. Pjris chjz Ma-
gimel 1818. Men vindt in hetzelve alles omtrent dtl onder-
werp bijeenverzameld, wat uit de oude en nieuwe jjcschiede-
nis j^etrokken kon worden , zonder den gefnuikten flanschen
trots te zeer te beleedigen. Zoo vindt men dus in hetzelve
niet die proclamatien , welke tijdens de heujrelijke omwente-
liug in i8l3 in ons vaderland ineni||jvuldijT xijn jredaan , en
alle denzelfden geest van echte vrijheidszin cn vaderlandslief-
de ademen. Die van het uilgemeen bestuur der Vereenig-
de Nederlanden van 20 en 21 nou, i8i3, en die van den
Admiraal kikkert, verdienen hier herinnerd le worden j zij
zijn, behalve in andere werken, geboekt in Konqnenburgs
Nationaal gedenkboek der Hern^ Ned, Unie, Behalve de-
ze zyn in het krijgskundige nog le vermelden : de oproeping
aan de Duitschers van Kütusow, in den naam des keizers
van Rusland en des konings van Pruissen, te Kalisch 'V25
maart i8i3j — voort« de proclamatie van Alexander
'keizer van Rusland aan zijn leger , eer Iiij van Wilna af-
reisde j — eindelek de proclamatie aan de belgische boI^
daten van den Luit. Gen, sversj alle welke «tukken in de
5«sckicdkundigc scKriften van dien tyd tc >inden zijn.
/
ÜMlii