Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
442 HANDLEIDING tot den
3. P roclamatien.
§ 822. Oproepingen, die de vereeniging van
den algemeenen wil tot een groot, gewigtig en
edel .-doel ten oogmerk hebben, moeten het hart
treffen, met geestdrift vervullen cn tot eene on-
weerflaanbare fterkte cn kracht verheffen. De
ftcller van zulk eene oproeping moet een zielkun-
dig menfchenkenner zrn, cn weten, hoe men de
hartstogten in beweging brengt; hij moet weten,
hoe hij den volksgeest aangrijpen moet, behoort
de fterkfte beweeggronden te kennen, en zelf met
geestdrift vervuld te zijn voor de zaak, waar
voor hij anderen wil winnen. Is hij dit alles
niet, zoo zal zijne voordragt koud en krach-
teloos zl-in en het doel misfen.—De proclama-
tien moeten met gelijke sterkte het verftand over-
tuigen en op het gevoel werken; zij moeten eene
hooge mate van eenvoudigheid en algemeene vcr-
ftaanbaarheid bevatten, cn op eene levendige wijze
voorgefteld zijn.
§ 823- Tor dit alles zijn korte volziraien en
perioden het meest gefchikt. Zijn zij tot het
krijgsvolk gerigt, zoo moeten zij den krijgsman
met geestdrift voor het gewigt van zijnen ftand
vervullen, en tot dapperheid cn heldenmoed ont-
vlammen. — De gefehiedenis der jongfte tijden
Jaarboeken van liet Koningrijk der Nederlanden ^ door
sïiTAKr, waarheen wij icr bekorting de dcibcjfccrigeH vcrwijEcn.