Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedkrl axdschen stijl. 441
§ 820. Allczins voorbeeldig in dezen ftijl is,
de oorlogsverklaring van den keizer van Oosten-
rijk tegen Napoleon van 10 augustus 1814. Ins-
geli-iks kan tot voorbeeld van dezen ftijl dienen:
de conventie tusfclien Pruisfen, Oostenrijk cn Rus-
land, te Parys den 26 feptember 1815 gefloten;
even zoo de verklaring der verbondene Mogend-
beden, van den 13 maart 1815, gevolge van
de landing van Napoleon in Frankrijk.
2. De kabinctftijl voor binnen-
land fc ft c aangelegenheden.
§ 821. In het fchrijven, antwoorden en ge-
yen van bevelen, door het opperhoofd des ftaats
aan zyne onderdanen, behoort veriievene
ernst cn we 1 wi 11 e n d h e i d door te ftralen.
Dc taal der majesteit beftaat echter niet in oos-
terfche gezwollenheid en hoogdravende woorden,
maar moet veeleer in de uitdrukking der gedach-
ten liggen. De taal, in welke het hoogfte ftaats-
beftuur zich uitdrukt, behoort even ver van
trotschheid en hardheid, als van zwakheid ver-
wijderd te zijn. De magt, grootmoedigheid en
wijsheid, de zachtheid, liefde en minzame goed-
heid moet door den geest en niet door woorden-
praal aangekondigd worden. Duidelijkheid, be-
paaldheid, beknoptheid en mannelijke ernst, in
enkele woorden en geheele volzinnen, zijn onmis-
bare eigenfchappen in kabinctfchriften (*).
C) Voorbeelden in dit vak -rindt men overvloedig in de
E e 5