Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 439
verbonden , oorlogsverklaringen , manifesten, vre-
desverdragen, zoogenaamde iiotas of gel-feime ver-
liandelingen.
De regering met de burgers van den ftaat.
Hierbij komen voor de kabinetsorders, proclama-
tien, befluiten (decreten), publicatien, resolutien,
enz., welke deels in naam van den vorst, deels in
naam der fl:aatsbcfl;uren uitgevaardigd worden.
e.') De befturen onder eliiander. Daartoe wor-
den gebragt, refcripten, berigten , befcheiden,
mededeelingen, requifiiien, enz.
De onderdanen met den vorst of het beftuur.
Hierin heeft men verzoek- klaag- en fmeekfchrif-
ten, adresfen, voorfl:ellingen, bezwaren.
£.) De geregtelijke aangelegenheden der onder-
danen onder elkander. Hiertoe behooren alle han-
delingen der regtspleging cn politie, eifchcn, aan-
klagten, kennisgevingen, berigten, replieken, da-
pliekcn, volmagten, testamenten, enz.
II. In bijzondere aangelcgenheden.
Deze bepalen zich tot handelingen tusfchen bur-
gers , zonder medewerking der ovcfheid, b. v.
verbindtenisfcn van allerlei aard, als: ruil-koop-
en huurcontracten, fchuldbricven (obligaticn),
wisfels, quitantien, volmagten, getuigfchrifteH,
aankondigingen , brieven, «iz.
E e 4