Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
438 HANDLEIDING tot den
gewoonte verwaarloosd zijn, fomtijds afgekeurd
wordt.
§ 8i(j. Tot l)Ct gepaste van den beroepftijl
behoort ook nog de inachuieming der w e 11 e-
ve ndh e i d s V O r m e n en der gezamenlijke
titels, welke in zekere aangenomene uitdruk-
kingen beftaan, ter- vastgeftelde beteekenis van de
uiterlijke waardigheden cn wederkeerige betrekkin-
gen der onderfcheidene ftaatsleden cn collegien,
der muideren jegens de meerderen, en welke titels
in alle europefche ftaten, deels door ftilzwijgende
overeenkomst, deels door uitdrukkelijke voorfchrif-
tcn zijn ingevoerd.
§ S17. De beroepftijl, zoo wel de hoogere
als de lagere, heeft gedurende dc laatfte tijden in
Nederland zeer in volkomenheid cn befchaving
toegenomen; de eerfte door den verbeterden geest
en den veredelden vorm , welke van de hoogere
ftaatsbefturen uitgevloeid zijn, en hunnen vvelda-
digen invloed op de ondergefchikte befturen uitoe-
fenen; de laatfte in het bijzonder door het verbe-
terd lager onderwys, dat zeker in geen ander land
zoo algemeen cn op zidk eene volkomene wijze
gsvonden wordt.
§ 818. De beroepftijl loopt over de volgende
maatfchappelijke handelingen.
\, -
I. In openbare aangelegen heden.
<T.) Staten Kct flalen. Hiertoe behooren de