Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 435
onderrigten, wat fomtijds uit een ander gebied
der wetenfchappen, ter ontwikkeling van hetzel-
ve, vereischt v/ordt. De juiste bevatting en
oordeelskracht zullen tot het hoofdptmt
geleiden, op hetwelk alles aankomt, zullen het
wezenlijke van het niet wezenlijke, het doelma-
tige van het ondoelmatige weten af te fcheiden;
zullen de verfchillende zijden van het onderwerp
uitvinden , en de voordeeligfle en helderde uitkie-
zen; grondige kennis van zaken zal dc
denkkracht geleiden, bedrevenheid in taal zal
de voorgeftelde zaak aanbi^velen, cn dc begaafd-
heid eindelijk om in den ge esc van hem tc
fp reken, tot wien dc voordragt gerigt is, zal
den goeden uitflag waarborgen. Moet nu dc man
van beroep een befchaafd man zijn, zoo moet
hij ook even zeer den edelen man in zich ver-
eenigen , zijne levendige overtuiging van regt en
onregt, en zijnen ijver voor het algemeen welzijn
nimmer verloochenen, en zelfs dc overijlde en
onverdandig gekozene maatregelen van hoogere
beduren, wel befcheiden, maar tevens onver-
fchrokken aantoonen.
§ 810. Vereenigt met dezen aanleg en vooraf-
gaande kundigheden de man van zaken de ovcrigo
eigenfchappen van den goeden ftijl, na-
melijk: duidelijkheid, kracht en fierlijkheid, zoo'
zal zijne voordragt, als een fchoon vrij voortbreng-
fel van zijnen geest vcrfchijnen.
E c 2
iÉHÉiÊSdSESaSSMMMaM