Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
434 handleiding tot den
algemeen zijn. of o p e n b a r e werkzaamhe-
den van den ftaat, of aangelegenheden
van enkele bijzondere perfonen, zonder tusfchen-
komst van eenig beftuur; uit de eerfte wordt de
hoogere, uit de laatfte de lagere beroepftijl
geboren.
§ 8oS. Wanneer bij het voordragen eener zaak,
deze voor zich zelve fpreken of gelden moet, zoo
is het blijkbaar dat alsdan eene gefchikte\yoor-
dragt een onontbeerlijk vereischte is. Deze kunst
heeft even zeer aanfpraak op het hoofd, als op
het karakter des mans van beroep. Zij vordert
een geoefend verftand, eene gemakkelijke en
juiste bevatting, eene groote mate van oor-
deelskracht en een edel karakter, ver-
eenigd nut eene befpiegclcnde kennis van het te
bearbeiden vak, bedrevenheid in taal en ftijl;
in elk bijzonder geval doorgronding van het on-
derwerp in alle zijne betrekkingen, klare inzage
in het doel en de meest gepaste middelen,
en tevens de in 't ooghoiiJing van het eigendom-
melijke in groniftsllingen en begrippen des per-
foons of bjftuurs, aan wien de beoordeeling of
beflisfing der zaak is toevertrouwd.
§ 809, Het wetcnfchappelijk gevormde, met
kennis verrijkte verftand zal nooit in verle ■
genheid geraken, hoe zich in een voorkomend,
al is het ook vreemd onderwerp voor te berei-
den, en ho2 zich omtrent hetzelve en datgene te