Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedkrl axdschen stijl. 3
Ujke karakters zijn goed of af te keuren, naar
gelang zij met den verfchillenJen aard der onder-
werpen over en der perfonen, tot welke men
ffreekt of fchrijft, ftrooken en aan denzdven pas-
fen.
TWEEDE AFDEELING.
SOORTEN VAN ONGEBONDEN OPSTEL,
n IJ ZO ND ER. MET BETREKKING TOT
DEN BEROEPSTIJL.
§ 805. Uit het onderwerp, dat wij voordel-
len , en uit het doel, waarmedu wij het voorftel-
len, zijn onderfcheidene foortcn van opftel ont-
ftaan, welke, door -gebruik en gewoonte gewij-
zigd , zich in de verschillende ftaiulcn der maat-
fchappij voordoen.
S 806. Voor elke betrekking van het burger-
lijk loven heeft zich een eigene toon in de voor-
dragt gevormd, welke den geest van die betrek-
king kenmerkt, en zoo onderfcheiden moet zijn,
als de menigvuldige betrekkingen, werkzaamhe-
den cn beroepfoortcn van het dagelijkfche leven
zelve. Van daar heeft biina elke ftand eenen by-
zpndcren ftijl, bcroepftijl genoemd, van-
welken, als een wezenlijk deel uitmakende van de
kundigheden tot dien ftand noodzakelijk, men niet
gevoegelijk kan afwijken.
§ 807. De burgerlijke aangelegenheden in het
E e