Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
452 handleiding tot den
6. Natuurlijke en gemaakte ftijl.
S Sm. Een ander onderfcheid van fty! is datj
hetwellc door eenen meer of min natuurlijken
en ge maak ten fchrljftrant geboren wordt. De
eerfle foort is gelegen in zekere natuurlijke gemak-
kelijkheid van liitdrukking en voordragt, met de
hoogde fieraden zeer wel befiraanbaar. De ge-
maakte ftijl, in allen opzigte berispelijk en
het tegengeftelde van den voorgaanden, legt in
uitdrukking en voordragt eene künftige werking
aan den dag, en verraadt duidelijk door veelvuldig
gebruik' van künftige figuren, zwierige omfchrij-
vingen of ongewone woordvoegingen enz., dat
men fierlyk of nadrukkelijk heeft willen zijn.
7. Driftige of hartstogtelijke ßijU
§ 80a. Eindelijk is nog de driftige of
hartstogtelijke ftijl in aanmerking te nemen,
waarvan het groote oogmerk is het hart te trelfen
cn de driften op te wekken, waaraan dan ook
alle hulpmiddelen der kunst dienstbaar gemaakt
worden.
§ 803. Sommige uiterftcn dezer bijzondere ka-
rakters, als te groote uitvoerigheid, beknoptheid,
en daaruit ontftaande zwakheid en duisterheid,
bloemrijkheid en gemaaktheid, moeten altijd zorg-
vuldig vermijd worden.
S 804. De overige, op zich zelve onberispe-