Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 25
Het befluit kan ook uitgelaten worden, ofTchoon
hetzelve het hoofdvoorfl:el uitmaakt; want de
premisfen geleiden er zoo regeh-egt op toe^ dat
hetzelve gemakkelijk kan aangevuld worden, in-
dien het weggelaten is, b. v. wij zijn menfchen
en de mensch is een zwak fchepfel. Hier kan nie-
mand verlegen zijn, om het befluit te raden, te
weten , vij zijn zwakke fchepfels.
7. l^et redenen hekleeds fluitrede.
§ 50. De met redenen bekleede flu't-
r e d e (epicherema) is zulk eene, waarin men een
of beide voorafgaande voorfl-ellen met eene bijge-
voegde reden bevestigt, b. v.. hetgeen de beoe-
fening der wetenfchappen verligt is nuttig, de-
wijl er veel aangelegen is, om zich
dezelve fpoedig en gemakkelijk eigen
te maken; de redeneerkunde verligt de beoefe-
ning der wetenfchappen , d ew ij l zij juist
leert denken: derhalve is zij nuttig.
8. Voorwaardelijke fluitrede.
§ 51. De voorwaardelijke (hypotheti-
fche) fluitrede is die, welke in plaats van den
middelterm eene voorwaarde heeft, b. v. het is
een vermaak met menfchen om te gaan, wanneer
zij verflandig en goed zijn; Willem is verflan-
dig en goed: dus is het een vermaak met Willem
om te gaan.
B 5