Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedkrl axdschen stijl. 427
heid (populariteit) ten doel hebben; insgelijks
voor brieven, gefprckkcn , verhalen , onderrig-
tende gefchriften en dergelijke. Van gebreken
tegen de zuiverheid van taal, fchoonheid en wel-
luidendheid behoort zij vrij tc zijn.
2> De middelmatigen jiijl.
§ 788. De middelbare fchrtjfflijl is de taal
der rust, der ernffige overtuiging en onderrigting.
Er heerscht eene zorgvuldiger en juister uitdruk-
king van het befchaafd verftand in, cn tevens
van een levendig doordrongen zijn van het onder-
werp, dat men wil voordragen. De bewoordin-
gen zijn rijker en krachtiger; de zinnen en perio-
den voller en ronder, dan in den eenvoudigen
ftijl, zonder echter tot de fierlijkheid des verhe-
vcnen ftijls op te klimmen. Zij houdt dus, in
den volften zin des woords, het midden tusfchen
den eenvoudigen en hoogeren fchrijfftijl, fchoon
ook aan dezen ftijl, in enkele gevallen, afda-
lingen tot den eenvoudigen, tot bevordering
van duidelijkheid en bevattelijkheid van voordragt,
cn opklimmingen tot den hoogeren ftijl, ter
bevordering van aanfchouwelijkheid des onder-
werps voor de verbeelding en het gevoel, moge-
lijk en geoorloofd zijn. In zulk eene deftige hou-
ding is de taal ter voordragt van gewigtige aange-
legenheden , zoo wel van het geheele ;menschdoni
als van enkele perfonen, bijzonder gefchikt.