Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stij^l. 425
tnurlijk flechts plaats mofct hebben, wanneer het
onderwerp hiervoor vatbaar is , dient vooral,
dat men zelf die aandoeningen gevoele, welke
men bij anderen wil opwekken. Verder moet
men in het hartstogtelijke niets vreemdfooi-tigs
mengen, b. v. lange redeneringen, uitgebrei-
de vergelijkingen en wat iets meer is. Einde-
Jijk moet het hartstogtelijke niet te, lang voort-
gezet , en even min oneigenaardig voorgefteld
worden. Kort, afgebroken, ftout en krachtig
is de eigenaardige taal der driften; hierom moet
men zich voor het al te uitvoerige, künftige en
gezochte wachten, b. v. voor uitvoerige vergelij-
kingen, allegorien, enz.; terwijl integendeel vra-
gen , uitroepingen, fpraakwendingen en derge-
lijke figoren hier met vrucht knnntn gebruikt
worden.
j. Het flot.
§ 782. Het flot dient ter korte cn duidelij-
ke herhaling van bet voornaamfte der verhandelde
zaken, of om de voorgedragene waarheden aan de
verbeelding of het hart aan te bevelen, of om er
gevolgen of leeringen ter beoefening uit af te lei-
den.
S 783. De korte herhaling cn zamentrekking
van het verhandelde is voornaamlijk aanbeveling-
waardig, om zich zeiven en anderen van de orde
der vooüdragt en de nitputting des onderwcrps t«
D d 4
i