Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï24 .HANDLEIDING tot den^
ƒ.) In het befluit moet niet meer en ook niet
minder vervat zijn dan in de premisfen, b. v.
alle deugden maken gelukkig; de werkzaamheid
is eene deugd: dus maakt de werkzaamheid eeu-
wig gelulikig. Hier is uit de voorafgaande voor-
Üellen meer afgeleid dan daarin vervat is.
5. Verborgene fluitredenen.
S 48. De vorm der fluitredenen, volgens meer-
der voorfliel, minder voorfi:eI en befluit, ligt in
al onze redeneringen tot grondflag; maar dezen vorm
nemen wij [flechts zelden in acht. Wij zijn ge-
woon dien te veranderen, door het befluit voor-
aan te plaatfen, en de premisfen te laten volgen;
de voorfliellen zamen te trekken; er een uit te
laten en dergelijke fchijnbare onregelmatigheden
meer te begaan. Zulke vormen noemt men ver-
borgene fluitredenen.
6. Ingekorte fluitrede.
S 49. Wanneer men een voorfl:el uitlaat, heet
de fluitrede eene ingekorte fluitrede (en-
thymema) b. v. de redeneerkunde verligt de beoefe-
ning der wetenfchappen: derhalve is zij nuttig.
Hier is het meerdere voorfl:el uitgelaten, name-
lijk: alles, wat de beoefening der wetenfchappen
■verligt, is nuttig. In de volgende ingekorte fluit-
rede, alle menschen zijn flerfelijk: bijgevolg is
Karei ook flerfelijk, ontbreekt het mindere voor'
(iel. Karei is een mensch.