Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38o handleiding tot den
vooral behoort gezorgd te worden, dat door de
inleiding geen wezenlijk deel der verhandeling
weggenomen worde.
2. Behandeling van het onderwerp.
5774. De behandeling des onder-
werps ftelt den inhoud in het geheel voor. Het
voorftel of de ftelling (thefis) moet in
eenvoudige en duidelijke bewoordingen, beknopt,
en tevens volkomen vervat zijn.
S 775. Het voorftel of de ftelling is eene
vraag, welke onderzocht of beantwoord, of
eene waarheid, welke bewezen, of een denk-
beeld, dat verklaard moet worden. In al deze
gevallen komt de volgende rangfchikking met wei-
nig verandering voor: i. ophelderingen
(argumenta explicantia), 2. b e w ij z e n en b e-
fcheiden (argumenta probantia) en 3. midde-
len ter overreding (argumenta perfuaden-
tia).
§ 776. Wat de ophelderingen betreft, hierbij
komt in aanmerking het verhaal of de ver-
klaring en de v e r d e e 1 i n g. In het verhaal
of de verklaring moet men de zaken in zulk een
licht plaatfen, als datgene, wat men tracht te be-
toogen het meest begunftigt, en nimmer van de
waarheid en waarfchijnlijkheid afwijken. Het ver-
haal of de verklaring moet vooral duidelijkheid
bezitten, voorts zekere beknoptheid, beftaande