Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38o handleiding tot den
foort van fchriften veelal duifter en afgetrokkeil'
zijnde, meer nog dan andere fchriften dit ver-
eischte behooren te bezitten. Voorts moet men
zich in dezen op juistlrcid toeleggen, ten einde
zijne denkbeelden zonder eenige verwarring door
anderen te doen bevatten. Eindelijk kan een doel-
matig gebruik van de overige hulpmiddelen van den
ftijl de droogheid van ibmmige onderwerpen groote-
lijks verminderen, en de voordragt verlevendigen;
want offchoon ftoute cn hartstogtelijke figuren
hier geenzins te pas komen, zoo kan men echter
van gematigde overdragten , gelijkenisfen en derge-
lijken met vrucht gebruik maken.
Derde hoo/dftuL
Orde of fchikking der voordragt
in het algemeen.
§ 770. Wij hebben tot hiertoe gezien hoe de
enkele bouwftoffen naar redeneerkunftige wetten
zamengevoegd moeten worden, dat is, wij hebben
over eene orde of fchikking der ftoffen gehandeld.
Thans zullen wij handelen over de orde der voor-
dragt in het algemeen, of hoedanig de vorm der
opftellen noodzakelijk zijn moet. Elke voordragt
heeft nu regelmatig drie deelen in de volgende orde,
te weten: de inleiding, de behandeHng
van het onderwerp en het flot.