Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
414 HANDLEIDING tot de,'«
Onderrigt omtrent de liefdeloosheid.
1. Wat is de liefdelooslieid ?
a.) Wat zij niet is 4, 27.
b.) Aanwijzing 2, 7 , 8, 11, 21, 28.
c.) Bronnen i, 10, 15, 22, "24.
2. Hoe lian men zich voor liefdeloosheid hoeden?
a.) Uitvlugten cn verontfchiildigingen zijn onge-
grond 5, 14, 19, 20, 25.
l>.) Middelen en beweegredenen 12, 16, 17, 18, 23.
c.) Bijzondere regelen uit het voorgaande afgeleid.
§ 768. Ter eigene oefening volgen hier eenige
opgaven van eenen gemengden inhoud.
1.) Welken invloed heeft de taal op den geest
eener natie.
2.) Waarom zijn de menfchen dikwijls juist
tegen die gebreken het ftrengfte, welke zij zelve
hebben?
3.) Voor welke gebreken moet men zich in de
vriendfchap wachten?
4.) Waaruit is de, aan den ouderdom eigene,
fpaarzaamheid te verklaren?
5.) Verdiende Alexander werkelijk den bijnaam
de Groote.
6.) Trekken tot fchildering van het karakter
eens nijdigaards.
7.) Welk einddoel moet de ftaat met deszelfs
ftraffen verbinden?
8.) Tot welke nuttigheid ftrekt het eene ftad,
dat zij aan eene bevaarbare rivier ligt.