Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDKRL AXDSCHEN STIJL. 413
23.) Zonder wederkeerige liefde en toegevend-«
Jieid, kan de wereld niet beftaan.
24.) Men is dikwijle liefdeloos uiï ligtzinnig^
heid.
25.) Ons gevoel wordt in de wereki al te dik-
wijls bedrogen.
16.) Liefdeloosheid is ongevoeligheid omtrent
het lijden en de vreugde zijns naasten.
27.) Diegene is niet liefdeloos, welke misdaden
aan den dag brengt.
28.) Liefdeloos is bij, die onfchadelijke zwak-
heden en gebreken zijns naasten voor oogen ftelt.
§ 766. Vergelijkt men nu deze 28 gedachten,
zoo bevindt men, dat de volgende te zamen be-
hooren en onder een gezigtpunt kunnen gebragt
worden;
1.) Bronnen der liefdeloosheid i, 10, 15,
22, 24.
2.) Bewijs 2, 7, 8, II, 21, 28.
3.) Gevolgen en andere gebreken 3, 6, 9, 13.
4.) Aard 4, 26, 27.
5.) Uitvlugten, verontfchuldigingen en- weder-
legging derzelve 5, 14, 19, 20, 25-
6.) Middelen en beweegredenen ter vermijding
12, 16, 17. 18, 23.
§ 767. Worden deze 6 geflachtsdenkbeelden met
elkander vergeleken, zoo zal men bevinden, dat
te zamen behooren i, 3,4, cn wederom 5 en 6»
De ftelling zoude dus zijn: