Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDKRL AXDSCHEN STIJL. 409
Ijcid van ziel; zij behoedt ons, om van onze be-
doelingen eene te hooge gedachte te koesteren;
zij verwerft ons liefde, achting en vertrouwen;
zij maakt ons vatbaar voor de hooge bedoehngen
der menschheid. Voorbeelden.
S 763. Wil men eene waarheid bewijzen,
zoo moet men onderzoeken en voordragen.
1.) Het getuigenis der zintuigen, van het ge»
voel, gezigt, gehoor.
2.) Het algemeene gevoel van waarheid,
3.) Proeven, ondervinding, overeenkomst,
4.) Gevolgtrekking uit andere waarheden.
5.) Onbeftendigheid der twijfelingen.
6.) Gevolgen uit het tegendeel,
7.) Getuigenisfen.
8.) Nuttige toepasfing dar waarheid.
Wilde men b. v. bewijzen, dat de opvoe-
ding voor den mensch eene weldaad zij,
zoo zoude men daarbij moeten aanvoeren:
Bij i.) Het gevoel van noodzakelykheid en de
poging om onzen aanleg te ontwikkelen.
Bij 2.) Dat de menfchelijke maatfchappij aan-
fpraak op ons heeft en ons waardeert, in zoo ver
. wij die kunnen bevredigen.
Bij 3.) Door de opvoeding wordt de mensch
eerst waarlijk mensch, door dezelve wordt hij
gefehikt om aan zijne beftemming te voldoen; het
dier zelf wordt door onderrigt veredeld.
Bij 4.) De verpligdng van deti mensch, om
C c 5 •