Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedKrl aXdschen stijl. 405
zal men of den natuurliiken gang der zintuigelij-
?{e befchouwing volgen, zoo als bij plaatsbefchrij-
vingen, gedenkteekens ; of men brengt de enkele
kenteekens onder algemeene denkbeelden , die men
door vergelijking uitvindt. Men vindt, b. v. in
een park bergen, grotten, waterwerken, klui-
zenaarswoningen, tempels, uitzigten, boschjes,
dieren, gewasfen , kommen, enz.. Nu kan men
deze voorwerpen achtervolgens befchryven, zoo
aJs dezelve bij het rnndwandelen zich voordoen;
doelmatiger echter zal het zijn, de ovcreen-
komftige voorwerpen zamen te vatten en dezelve
onder een algemeen gezigtpunt zamen te bren-
gen; b. V.
1.) Werken der natuur, als: ligging,
bergen, dalen, vlakten, waterpartijen, uit-
zigten.
2.) Werken der kunst, als: lanen,
prieeltjes, boschwerk, gewasfen, bloemperken,
waterkommen, grotten, kluizen, fonteinen, wa-
terfprongen en watervallen, dieren, kunstwerken,
gedenkteekens, gebouwen.
3.) Huishoudkundige nuttigheden,
als: groenteteelt, boomkweekerij, vruchten, wijn
enz.. Deze voorwerpen, die reeds in boven-
flaande rubrieken opgenomen zijn, kunnen hier
flechts ten aanzien van derzelver nut in aanmer-
king komen.
4.) De indruk van het geheel op het
Cc3