Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 HANDLEIDING tot de,'«
en grondige kenn's der taal, duidelijkheid, bon-"
dighcid en nerhcid van ftyl; — Stuart, in zijnc
Komeinfche Gefehiedenis, door duidelijkheid, za-
kelükheid, naauwkeurigheid, en eenen wegfle-
penden bevaliigcn ftijl,- wagenaar, in zijne
Faderlandfche Historie enz., door zuiverheid
van taal en getnakkelyke eenvoudigheid van
voordragt.
2. Befchrijvende fioffen. Schikking en
vtrdeeUng derzelve.
§ 758. Door be fch rg vin gen moeten zaken,-
die voorhanden zijn, -zoo duidelijk gemaakt wor-
den , dat men dezelve van andere dingen onder-
fcheiden kan (zie § 747). Het verhaal behandelt
het op elkander volgende, de befchrijving het
zamenbeftaande. Voorwerpen der befchrijving
kunnen zijn uit- en inwendige. Tot de uit-
wendige behooren: de werken der natuur,
als; voortbrengfels, merkwaardigheden, plaatfen,
verfchijnfels, enz.; werken der kunst, als:-
gebouwen, fchilderwerken, beelden, enz. Wer-
ken, tot beide behoorende , als: het aanleggen"
van tuinen, havens, enz.. Inwendige voorwer-
pen der befchrijving zqn toeftanden des Ug-
chaams en der ziel, als: ftaat van. gezondheid
en ziekte, vreugde, droeflieid, hoop, karakter^
enz..
5 759. Is het voorwerp in de ruimte, zotv