Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
402 HANDLEIDING tot de,'«
langer blijft (lil ftaan. Voorts zijn levendige fchil-
deringen van zekere gewigtige gebeurtenisfcn, om
deze als ware het onder de zinnen te brengen,
ter bevordering der belangrijkheid ongemeen dien-
flig; terwijl het in den mond leggen van redevoe-
ringen, bij zulke gewigtige gelegenheden, aan de
perfonen in het gefchiedverhaal voorkomende, geen
gering gedeelte van de levendigheid dezer fchilde-
ringen uitmaakt, mits zg niet te dikwerf her-
haald worden , aan het karakter der fprekende per-
fonen pasfende en met de omftandigheden overeen-
komftig zijn (*). Eindelijk is het inlasfchen van
karakterfcbetfen nog als een middel ter verfiering
der gefchiedenis hierbij te vermelden. Zij moeten
echter niet te zeer vermenigvuldigd worden, en
die trekken bevatten, waardoor het bijzonder ka-
rakter der voorkomende perfonen, uit hunne daden
voornamelijk wordt in het licht gefteld.
§ 755. Bij het aangemerkte ten opzigte van
gefchiedkundige fchriften is nog tc voegen, dat
(*) Ue wederlegging van het gevoelen derzulken, -welke-
het invlechten van redevoeringen in geschiedverhalen afkeu-
ren , op grond , dat de waarheid der geschiedenis door der-
gelijke verdichtingen te ïcer benadeeld wordt, vindt men
in sirCEiiBKEK.s aanmerlingen op deszelfs redevoering over
■f. c. hooft bl. 188 volg. De hoogleeraar borger heeft ins-
gelijks het nnt der invlechting van zulke redevoeringen
voldingend bewezen in eene latijnschc verhandeling, welke
met het eermetaal, bij eene prijsvraag over dit onderwerp
uitgeloofd, is bekroond geworden.
h-x