Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDKRL AXDSCHEN STIJL. 421
hict verward, maar in orde en in een zamenliangend
verband verhaald worden. Hiertoe is het noodig,
dat men gepastelijk van het eene tot het andere
wete overtegaan, en bij die overgangen dc onder-
fcheidene gebeurtenisfen door eenen gemeenfcliap-
pelijken bund aau een té knoopen. Dit vordert de
duidelijkheid, en is tot bevordering van het vermaak
zoo wel als de leering uitermate dienftig.
S 753. In gefchiedkundige ichriften moet ook
zekere deftigheid heerfchen, en alles, wat
laag, plat en onedel is, uit dezelve verbannen
worden. Beuzelachtige vertell'els, lage, gezochte
en hoogdravende uitdrukkingen mogen in dezelve
geene plaats vinden; maar eenvoudigheid en deftig-
heid moet de toon wezen, waarin dc gcfchiedcnis
vervat is.
§ 754. Onontbeerlijk in gefchiedverhalen is
belangrijkheid, waaronder men alles verftaat,
wat bijzonder ftrckt tot leering en vermaak. Hier-
toe is het invlechten van algemeene mensch-, ftaat-
en zedekundige aanmerkingen bevorderlijk, mits zij
ongezocht zijn, uit het onderwerp zelfs voortvloci-
jen, en ftrekken om de karakters der handelende
perfonen of de beginfcls van verhaalde bedr'yven
op tc helderen. Tc zelfden einde is insgelijks
dier.ftig eene gepaste afwisfeling van uitvoerigheid
en beknoptheid, waardoor men met eenen luchti-
gen tred over min belangwekkende gebeurtenisfen
heen ftapt, en bij de meer belangrijke daarentegen
C c