Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s'400 HANDLEIDING tot der?
1 ij k e oorzaken en drijfveren behooren die , welke"
uit het karakter der handelenden ontfpringen; tot
de uiterlijke, die uit opvoeding, gewoonte,
ftand, vermogen, betrekkingen enz. voortkomenv
c.) Doel en oogmerk der handelende perfo-
nen ; middelen om tot het doel te geraken, hinder-'
palen en zwarigheden.
d.') Waarde en gewigt eener gebeurtenis of
daad op zich zelve. Denkbeeld, hetwelk der daad
ten gronde lag; indruk, welke de gebeurtenis in
zijn geheel voortbragt.
e.) Afloop der gebeurtenis.
ƒ.) Gevolgen en derzelver invloed op de
handelenden zeiven en op anderen, op dien tijd,
op de' nakomelirigfchap.
Oordeel der tijdgenoöten en der nako-
melingfchap.
Kij eene gebeurtenis, uit de natuurlijke wereld,
is onder g.) het oordeel van deskundigen in-
aanmerking te nemen.
§ 751. Om deze beftanddeelen van gefchied-
kundige fchriften in derzelver bijzonderheden te
ontwikkelen, is het noodig eene genoegzame mate
van menfchenkennis en eene grondige kennis van
zaken, benevens eene onpartijdige waarheidsliefde
te bezitten.
S 75a. Voorts dient in elk gefchiedverhaal
zekere eenheid van onderwerp in acht geno-
men te worden,, dat is , de gebeurtenisfen moeten