Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï22 .HANDLEIDING tot den^
5 46. De vorm eener fluitrede is gelegen in
de wyze, waarop het befluit uit de voorgaande
voorftellen wordt afgeleid. Deze moeten ook
goed zijn, opdat men niet uit voorfliellen, welke
volkomen waar zijn, misfchien iets befluite, het-
welk geheel valsch is.
4. Grondregels der J1 uitrede.
§ 47. Tot eenen behoorlijken vorm der fluit-
redenen zijn de volgende regels in acht te ne-
men.
«O In eene fluitrede moeten niet meer noch
minder dan drie termen begrepen zijn, en daar
elke term tweemaal voorkomt , zoo moet die de
eene en andere maal in dezelfde beteekenis ftaan,
h. V.
de vaste fier ren' zijn voor ons onmeetbaar;
de zon is eene vaste fier:
■ dus is de zon voor ons onmeetbaar.
In de twee voorafgaande voorfliellen komt het
denkbeeld vaste ft er in onderfcheidene betee-
kenis voor. In het eerfl:e, in tegenoverflielling
van zon, maan, dwaal- en fl:aartfl:erren; in het
tweede voorftel in eerien fl:errekundigen zin. Zulk
eene fluitrede noemt men eene fluitrede van vier
termen.
b.) Wat van een geheel geflacht bevestigd of ont-
kend wordt, moet ook van iedere foort of van
ieder enkel ding dezes geflachts bevestigd of
' /