Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STUL. 399
Deze worden zamengevoegd en zoo ontftaan meer-
dere foorten. Ook deze foorten worden met elk-
ander vergeleken, de overeenkomftige worden ver-
bonden, en daaruit ontdaan geflachten, die zich
weder allen onder een gezigtpunt of een hoofd-
denkbeeld te zamen laten brengen. De geflachten
zijn de deelen, de foorten de onderafdeelingen
(zie boven § 25.)
I. Gefchiedkundige ftof en. Derzelver
vereischten en fchikking.
§ 749. De voorflrelling eener daadzaak ver-
ondcrft:elt eene verzameling van berigten over de-
zelve, welke uit toereikende bronnen geput zijn,
en welke beftaan of in eigene befchouwing en
overtuiging, of in fchriftelijke oorkonden, of in
mondelinge berigten van geloofwaardige ooggetui-
gen en van andere gelyktijdig levende onpartijdige
mannen.
§ 750. De daadzaken hebben zich in de zede-
lijke of in de natuurlijke wereld toegedragen.
In beide opzigten komen de volgende punten, met
weinig verandering, in aanmerking:
ßO Wijze van oorfprong en gelegen-
heid; tijd, plaats, perfonen, hoofdperfonen,
bijkomende perfonen, wederzijdfche betrekkin-
gen.'
b.) Oorzaken en drijfveren; ware en
valfche, innerlijke en uiterlijke. Tot de inner-