Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s'398 HANDLEIDING tot der?
Kortheidshalve wordt hier de opgave der gezigt-
punten voorbijgegaan, uit welke deze Hoffen te
betrachten zijn, om dezelve te verbinden met den
vorm der voordragt, by welken zij buitendien
moeten voorkomen.
Tveede hoofdftuk.
Kunst van fchikking en verdee-
ling der gevondene
bouwftoffen.
§ 748. Heeft men alles op het papier of itt
het hoofd zamengebragt, wat men van het onder-
werp, waarover men fchrijven wil, weet, zoo
fchikke men dit alles in eenen natuurlijken
zamenhang. Hiertoe noodigt ons het denkver-
mogen van zelf uit; aangezien ons verftand naar
het algemeene tracht, de algemeene denkbeelden
opzoekt, en onder dezelve de bijzondere rang-
fchikt. Om de algemeene denkbeelden uit te vin-
den, worden de enkele gedachten met elkander
vergeleken; waarbij men bevinden zal, dat eenige
van dezelve overeenkomst met elkander hebben,
zonder toch geheel denzelfden inhoud te hebben.
0113 echter yoor , dat de opwekkingen op zich ïelren
als eene afzonderlijke soort moeten voorkomen , al is de
grond der opwekking verhaal, beschrijving of onderrigting,
als -wanneer onzes inziens , alleen de vereeniging of vermen-
ging van twee soorten plaats heeft, even zoo als b. v. ia
oen verbaal eene beschrijving kan ingevlochten worden.