Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
416 handleiding tot de,'«
De focratifche leerwijze vangt aan met
enkele daadzaken, die zij of als voorbeelden ge-
bruikt om denkbeelden daaruit af te leiden , of
als verfchijnfels, tot welker verklaring zij onder-
ftellingen beproeft. Somvvijlen legt zij algemeen
aangenomene gevoelens, gezegden uit den voor-
tijd, offpreuken van wijsgeeren, enz. ten grond-
flage van hare onderzoekingen, en terwijl zij tracht
den waren zin derzelve uit te vorfchen, of der-
zelver waarheid te toetfen, komt zij eindelijk ook
tot het onderzoek van het onderwerp zelf. Waar
zij in het gevoelen van anderen eene dwaling op-
merkt , zoekt zij hetzelve door beperking of uit-
breiding meer gewigt te geven; toetst dan de ver-
andering op nieuw; heldert dezelve verder op,
tot dat men in het onderzoek tot ftellingen komt,
welke over het algemeen verftaanbaar zijn, alle
zwarigheden doen verdwijnen, en alle gronden
der waarfchijnlijkheid in zich vereenigen.
§ 746. Bijzondere foorten dezer leerwijze zijn:
de gefchiedkundige (hi« tori fche), welke het
nadenken over een onderwerp door de gefehie-
denis der zaak of door de gefehiedenis van de
kennis der zaak, bevordert; de wederleggende
leerwijs, welke de onwaarheid van daadzaken , do
valschheid van ftellingen, gevoelens en befluiten
"aantoont. (Hiertoe behoort wat boven § 95 volgg.
van het wederleggen gezegd is.) Deze leerwijze
is de gemakkelijkfte; want hij, die wederlegt.
■li