Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
394 handleiding tot de,'«
aanwint, geven uitfluitfel o trer het hoofdonder-
werp.
c.) De overdenking kan door lezen voorbereid
worden, of reeds voorbereid zijn. In het alge-
meen is het echter niet raadzaam, ten tijde der
overdenking vreemde gedachten over hetzelfde on-
derwerp te raadplegen. De eigene denkkracht
wordt daardoor meer onderdrukt dan verheven. Men
heeft het voorwerp zelf niet meer voor de oogen
van hec yerftand, maar alleen deszelfs beeld, dat
ons door den fchrijver tegelijk opgedrongen wordt.
Vandaar is het beter, eerst zelf over eene zaak
na te denken, en zijne eigene gedachten te ont-
wikkelen en op het papier te brengen, eer men
zich bij anderen te rade b^eeft , of eer men de
befchouwingen over dezelfde ftof en de daadzaken
en hulpmiddelen, tot derzelver onderzoek behoo-
rende, zamenbrengt Daardoor gewent men zich
niet flechts, om de gedachten van anderen beter
te beoordeelen, maar men wordt zeer dikwijls op
gedachten gebragt, waarop, men niet zoude geko-
men zijn, wanneer men zich in het begin dadelijk
eenen leidsman gekozen had.
S 744., Ieders gezond verftand moet beflisfen,
welke manier hij moet gebruiken. Ook kunnen
nog andere omftandigheden daartoe dienen; want
het onderwerp des opfteis kan het noodzakelijk
maken, het werk niet eer te beginnen , voor dat
men alle daadzaken en gedachten van anderen
opgezameld hebbe.